A Pocket Dictionary Welsh-English

Language Arts & Disciplines/
#Language Arts & Disciplines #Vocabulary
rating 0 (votes: 0)

Book's description:

Excerpt RHAGYMADRODD. Mae yr awyddfryd cynyddol sydd yn mhlith y Cymry i ymgydnabod yn fwy â’r iaith Saesoneg yn un o arwyddion gobeithiol yr amserau.  Am bob un o’n cydgenedl ag oedd yn deall Saesoneg yn nechreuad y ganrif hon, mae yn debyg na fethem wrth ddyweud fod ugeiniau os nad canoedd yn ei deall yn awr.  O’r ochor arall, y mae rhifedi mwy nag a feddylid o’r Saeson sy’n ymweled a’n gwlad yn ystod misoedd yr hâf yn gwneuthur ymdrech nid bychan i ddysgu Cymraeg. Ond mae yn eglur nas gall neb feistroli iaith estronol heb gymorth geiriaduron.  Nis gellir dyweud fod y gwahanol Eiriaduron sydd yn awr ar y maes yn rhai ymarferol o herwydd y mae ynddynt filoedd o eiriau nad arferwyd erioed, ac ond odid nad arferir byth; ac y mae hyny, wrth reswm, yn chwyddo y gwaith, nes peri ei fod allan o gyraedd y dosparth iselradd.  Geiriadur rhad ymarferol yw hwn i’r lluaws nad allant hyfforddio i gael rhai mwy. Ond er fod llawer o’r geiriau anarferedig wedi eu gadael allan, eto y mae yn cynwys pob gair sydd mewn arferiad gyffredin wrth siarad ac ysgrifenu. Cymerwyd gofal mawr yn narlleniad y tafleni, fel yr hyderir nad oes ynddo un gwall gwerth ei nodi. Rhagfyr 14, 1861. ABREVIATIONS USED IN THE WORK.BYRIADAU ARFEREDIG YN Y GWAITH. a. or adj., adjective, enw gwan ad. or adv., adverb., rhagferf con. or conj., conjunction, cysylltiad int. inter, or interj., interjection, cyfryngiad n., noun, enw cadarn pre. or prep., preposition, arddodiad pref., prefix, blaenddodiad pr. or pro., pronoun, rhagenw v., verb, parwyddiad GEIRIADUR CYMRAEG A SAESONEGWELSH-ENGLISH DICTIONARY A, an interrogative adverb, “A ddaw efe?”  An affirmative adv. “Efe a ddaw.” A, ac, con. and, as A, ag, prep. with A, pron. who, which, that A, int. oh A, prefix, as, athref from tref Ab, or ap, n. m. a son Ab, Epa, n. m. ape, monkey Abad, n. m. an abbot Abadaeth, n. f. abbacy Aber, n. m. the fall of one river into another, or into the sea, a confluence of water Aberth, n. m. oblation, sacrifice Aberthiad, n. m. a sacrificing Aberthu, v. to sacrifice Aberthwr, n. m. sacrificer Aberu, v. to disembogue Abl, a. able, powerful, wealthy Abledd, n. m. ability, power Abrediad, n. m. transmigration Abredu, v. to transmigrate Abrwysg, a. unwieldy; heavy Abrwysgaw, v. to inebriate Abrwyagl, a. huge, vast, immense Absen, n. f. slander, detraction Absenol, a. absent Absenu, v. to slander, to back bite; to speak ill of any one Absenwr, n. m. backbiter; absentee; slanderer Abwy, n. m. a carcase, a carrion Abwyd, n. m. a bait; fodder Abwydiad, n. m. a baiting, a foddering Abwydo, v. to bait, to feed Abwydwr, n. m. one who baits Abwydyn, n. m. a bait; a worm Abwydyn v. cefn, the spinal cord Ac, see A. Acan, n. f. a saying; accent Acen, n. f. accent Acenawl, a. enunciative Aceniad, n. m. accentuation Acenu, v. to accent, to sound Acw, ad. there, hence Ach, n. f. a fluid liquid; a stem Achles, n. f. succour, refuge, defence; manure Achlesawl, a. succouring Achlesiad, n. m. a succouring Achlesu, v. to succour, to cherish Achleswr, n....
[view full text]

Modern technologies allow to collect on a small device many e-books and read them almost anywhere at any time. To enjoy literary work not need to search for books in libraries, just find it online and download free the required text. This website has been gathered literature in formats: jar, jad, txt, fb2, epub, doc, suitable for reading on mobile devices (cell phones, smartphones, PDAs, tablets, MP3-players, bookreaders). jar (Java ARchive) - this is zipped file that can be used in mobile phones. In this archive you can upload collect to phone, applications and books. fb2 (FictionBook) - a formated electronic text as XML-documents in which each element and attribute described beforehand defined tag. Properly prepared electronic text in FictionBook contains all the necessary information about the book - structured text, illustrations, title, year of publication, author. EPUB (book) - is a ZIP-file, compressed in a special way. This archive containing files (formatted XHTML), additional files illustrations, fonts and so on.

Text loading...
Wait please.